Friday, January 28th, 2022

Kişisel Bilgisayar Sistemini Oluşturan 4 Unsur

Bir kişisel bilgisayar sistemini oluşturan 4 unsur vardır: tüm sistem için birlikte çalışan kullanıcı, yazılım, donanım ve elektrik. Bu unsurların her biri sistemin kendisi için gereklidir.

Kullanıcı, bilgisayar sistemini kullanarak görevi gerçekleştiren kişidir. Görevin doğası, görevi gerçekleştirmek için gereken uygulama programına veya yazılıma bağlıdır. Kullanıcının kullandığı yazılım, düzgün çalışması için belirli donanım bileşenlerini gerektirir.

Kişisel bilgisayar sisteminin donanımları, genellikle bağlı olan donanımlarından (bilgisayar, monitör, yazıcı vb.) oluşur. Bu bileşenlere fiziksel olarak dokunabildiğiniz için donanım olarak tanımlanır. Programlara, işlevleri yalnızca bilgisayar açıldığında kullanılabildiğinden yazılım denir. Yazılım, kullanıcının görevlerini yerine getirmek için bilgisayarın kullandığı bir dizi kodlanmış talimattır.

Kullanıcı bilgisayarı yalnızca AÇIK durumdayken kullanabilir. Kişisel bilgisayar sisteminden geçecek herhangi bir elektrik gücü olmadan çalışmayacaktır. Kişisel bilgisayar sisteminin bileşenlerini kontrol etme yeteneği, bir dizi açma/kapama sinyali aracılığıyla gerçekleşir.

Bir kullanıcı kişisel bilgisayarını kullanarak bir belge veya mektup yazmaya çalıştığında nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır. Kullanıcının yaptığı ilk şey, bilgisayarın gücünü AÇMAKTIR. Belgeyi yazmak için bir Kelime İşlemci yazılımı seçme. Kullanıcı, belgenin içeriğini yazmak için klavye gibi donanımı kullanır; yazılan belge daha sonra monitör ekranında görüntülenir. Kullanıcı belgesini yazmayı bitirdikten sonra. Kullanıcı, yazıcıya belgeyi yazdırması talimatını vermek için yazılımı kullanacaktır. Yazılım, kullanıcının istediği görevi gerçekleştirmek için donanım bileşenleri (klavye, monitör ve yazıcı) ile birlikte çalışır.

Dört unsurun tümü: elektrik gücü, donanım, yazılım ve kullanıcı, kişisel bir bilgisayar sistemini oluşturmak için birlikte çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.